Các loại hình lắp đặt kho đông lạnh miền bắc

Các loại hình lắp đặt kho đông lạnh miền bắc

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản thực phẩm trữ đông, nhiệt độ từ – độ C đến -22 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp cấp đông gió , nhiệt độ sử dụng -30 độ đến -40 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản Dược phẩm, nhiệt độ + 2 đến +8 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh, nhiệt độ sử dụng +8 đến -40 độ C.

–  Lắp đặt Hệ thống kho thực phẩm đồ nguội, nhiệt độ -5 đến + 5 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp trữ Kem, nhiệt độ -22 đến -25 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản Bánh , nhiệt độ – 5 đến + 5 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp trữ Hạt giống nông sản , nhiệt độ +2 đến + 8 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản Trái cây, củ, quả, nhiệt đô -2 đến + 12 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản thủy hải sản, nhiệt độ – 20 đến – 22 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản thực phẩm – 22 độ C

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp cấp đông 2 cấp, nhiệt độ – 40 độ C.

–  Lắp đặt các hệ thống kho lạnh cách nhiệt phun foarm.

–  Lắp đặt Hệ thống kho lạnh trữ đông, sức chứa 5.000 tấn.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản dược phẩm, nhiệt độ +2 đến +6 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản hạt giống.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản Nông sản, nhiệt độ +2 đên +8 độ C

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp panel inox , ứng dụng trong phòng sạch, y tế.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản hải sản đông lạnh, nhiệt độ -18 đến -22 độ C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản Nông sản rau quả , nhiệt độ + 2 đên +12 độ C.

–  Kho lạnh nhiệt độ bảo quản từ + 120 C to -50C.

–  Kho lạnh nhiệt độ trữ đông từ – 180C to -250C, cấp đông -300C to – 400C.

–  Lắp đặt kho lạnh công nghiệp bảo quản vắc xin – Dược phẩm từ +2 đến +8 độ C.

–  Kho mát bảo quản nhiệt độ sử dụng +5 đến +10 độ C.

kho đông lạnh miền bắc

TST khảo sát, tư vấn, thiết kế miễn phí kho đông lạnh miền bắc. Liên hệ để được tư vấn: 0968 024 759 – 024 6265 0062.

Thông tin yêu cầu gửi về Mail: dienlanhtst@gmail.com

Wesite: https://tstco.vn/